Преузимање уверења о савладаном програму стручног усавршавања